Dokumentacja fotograficzna 2

Prof. Krzysztof Bartnik „Historia jednego motywu”